ANNA BIELSKA

 Ekspert w dziedzinie doradztwa unijnego i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Certyfikowany coach zrzeszony w International Coaching Community.

 

Od ponad 15 lat z sukcesami doradza firmom i organizacjom. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, dokumentacją, wnioskami unijnymi,    rozwoju biznesu, badań i ewaluacji.

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała ponad 1500 godzin szkoleniowych oraz współtworzyła projekty inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze dla podmiotów z sektora publicznego, biznesu i  pozarządowego.

Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w kursach umiejętności trenerskich i przywódczych. Jest coachem zrzeszonym w International Coaching Community.