PASCAL FLATRÈS

 

 Senior konsultant, ekspert w dziedzinie optymalizacji produkcji pod względem organizacji, utrzymania ruchu i zużycia energii, konsultant audytów energetycznych.

 

 Po ponad 25-letnim międzynarodowym doświadczeniu we francuskiej grupie międzynarodowej Michelin, która jest światowym liderem w swojej branży, Pascal Flatrès rozpoczął  niezależną  działalność konsultanta.

 W trakcie swojej kariery zawodowej  zajmował różne stanowiska w różnych krajach. Pracował jako: inżynier mechanik w zakładzie we Francji a następnie przez 10 lat w USA pracował  w  zespołach technicznych.

 Do Polski przybył w 2001 roku, został szefem środkowo-europejskiej sieci Michelin Lean Management. Był również managerem produkcji największego warsztatu obróbki  mechanicznej w  północnej Polsce. Przez ostatnie 3 lata swojej pracy pełnił funkcję Dyrektora Technicznego fabryki Michelin z siedzibą w Olsztynie.